Achtergrond

Mentor, sparring partner voor ontwerpers en kunstenaars.
Doel is dat de creatief zich geholpen en gehoord voelt in zijn zoektocht naar een succesvolle beroepspraktijk. Dankzij mijn werk bij de beroepsverenigingen BNO en KIO en de meer dan 15 jaar werken in de (internationale)  beroepspraktijk, heb ik veel ervaring op het gebied van:

  • visie- en strategievorming
  • acquisitie
  • bouwen aan een merk en een community
  • onderhouden van een netwerk
  • jezelf positioneren en zichtbaar maken
  • Bovendien ontwikkel en produceer ik zelf ook een creatief product en herken dus de dilemma’s  en kwetsbaarheid van het zelfstandig ondernemen.

Ruim 15 jaar ben ik de Sparring Partner, Artist Relation Manager, Business Developer, bemiddelaar en ambassadeur geweest van Claudy Jongstra. Samen bouwden wij aan een internationaal oeuvre van Murals in samenwerking met architecten voor m.n. openbare gebouwen. Daarvoor organiseerde ik ontmoetingen met architecten, curators en particuliere verzamelaars en onderhield deze contacten (nationaal als internationaal). Ik was verantwoordelijk voor de acquisitie, verzorgde de pitches en presentaties, voerde onderhandelingen en stelde de juridische overeenkomsten op.

Belangrijkste wapenfeiten; Wandtapijten Catshuis (Den Haag), Openbare Bibliotheek (Amsterdam), Lincoln Centre (New York), Barnes Museum (Philadelphia), SFMoma (San Francisco). Daarnaast gaf ik lezingen en presentaties o.a. op WEF Davos en bij de UN (NY).
Zie documentaire; Verweven Wereld van Allard Detiger

Ook op een ander vlak ben ik actief
In 2001 heb ik de Stichting WEB.foundation opgericht, samen met Karin van Paassen. Doel van onze Stichting:  simpele maar doeltreffende spellen ontwikkelen voor tieners in m.n. ontwikkelingslanden om hen spelenderwijs voorlichting te geven en hen te stimuleren te leren praten over alle mogelijke taboe onderwerpen zoals bijv. hiv/aids en seksuele gezondheid voordat zijzelf seksueel actief worden.
Het ontwikkelen van deze communicatietools deden wij in nauwe samenwerking met grafisch ontwerpers en fotografen uit de verschillende landen (Zambia, Zuid Afrika, Malawi, Thailand, Nederland, China). Met het idee ontvingen wij een 1e prijs, de SAPPI award.

Overige ervaring
Beleidsmedewerker BNO Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers.
Organiseren en coördineren van diverse werkgroepen, platform groepen en het ledenblad. Secretaris van de Raad van Beroep.

Bureau Coördinator KIO (Kring Industrieel Ontwerpers).                                                                                Woordvoerder in binnen- en buitenland, uitvoeren van het beleid van de beroepsvereniging, lobbyen bij de overheid, coördineren en organiseren van de vele werkgroepen en het ledenblad Vormberichten.

The Design Academy, Eindhoven.
Organiseren van reizende expositie, de Graduation show in de Beurs van Berlage etc.

Opleiding

Reinwardt Academie, Museumkunde
Studierichting Museology/Museum Studies

Grime opleiding
Instituut Haussmann Parijs